Durant el curs 1990-91, l’Institut s’avançava en l’aplicació de la Reforma Educativa, tal i com ho feren alguns centres públics de les illes Balears, alhora que es produïa la fusió amb la Secció de Formació Professional. La implantació del nou sistema educatiu, que comportà la desaparició paulatina dels antics plans d’estudis de BUP i COU, va determinar també canvis importants en l’estructura educativa del centre. Aquests canvis possibilitaren disposar de noves dotacions de material (taller de tecnologia, aula de música, equips informàtics, mitjans audiovisuals…) i, posteriorment, han permès d’ampliar l’oferta educativa, amb la introducció de programes específics com són el curs de diversificació curricular, el d’atenció a la diversitat i als alumnes amb necessitats educatives específiques, els tallers d’educació compensatòria, nous cicles formatius i, darrerament, el programa de currículum integrat (conveni MECD-British Council), els cursos d’educació secundària per a persones adultes (ESPA), el programa ALTER, etc. Actualment, a l’Institut Llorenç Gacías i Font hi acudeixen més de sis-cents alumnes procedents, sobretot, dels municipis d’Artà i Sant Llorenç. Els estudis que s’imparteixen són: ESO, Batxillerats (en les modalitats de Humanitats i Ciències Socials i Ciències de la Natura i de la Salud), Cicles Formatius de Grau Mitjà (d’Administració i Gestió i d’Activitats Físico-Esportives en el Medi Natural) i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances i els cursos, ja citats, d’ESPA.

Deja tu comentario