L’IES Llorenç Garcías i Font. Un centre públic amb llarga tradició educativa.

Els orígens de l’Institut Llorenç Garcías i Font es remunten a l’any 1969 quan es creà a Artà l’antic Col·legi Lliure Adoptat, posteriorment reconvertit, el 1975, en Col·legi Municipal Homologat. Aquesta institució acadèmica, que des d’un principi comptà amb el suport institucional de l’Ajuntament d’Artà, va representar un gran avanç educatiu per quant, per primera vegada, possibilitava d’atendre les demandes socials de cursar estudis superiors no universitaris al nostre municipi. Les activitats acadèmiques s’impartiren, primer, a l’edifici de Ca Ses Monges (Can Morei) i, posteriorment, a l’edifici de Ses Escoles, on també s’hi constituí una Secció de Formació Professional.

Deja tu comentario