El 5 de setembre, de 10h a 12h, s’entregarà als alumnes l’ordinador chromebook que s’hagi comprat a través de la empresa ICONO*, enrolat i amb les dades necessàries per accedir a l’entorn virtual del centre.

Els alumnes que ja tinguin ordinador chromebook i hagin adquirit una llicència Google el mateix dia s’enrolarà el seu ordinador a l’entorn virtual del centre i se li donaran les dades necessàries per accedir-hi.

Aquells alumnes que no puguin venir el dia 5 s’els farà la entrega i/o enrolament el pimer dia de classe, 11 de setembre, o posteriors.

Es convenient que el alumnes portin una còpia de la factura de compra per resoldre dubtes amb els llistats facilitats pel proveïdor.

*Només es pot garantir la entrega abans de l’inici de classes dels chromebooks adquirits a ICONO fins el 13 d’agost.