Estar en possessió del títol d’ESO.

Haver superat FP1 (qualsevol branca)

Haver aprovat 2n BUP

Haver aprovat FP Bàsica

  • Auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, documentació i arxiu.
  • Gestor de cobraments i pagaments, caixer, auxiliar de banca i institucions financeres.
  • Auxiliar administratiu d’asegurances, administració pública, gestió de personal.
  • Tresoseria.
Ocultar contenido
Ocultar contenido
Ocultar contenido