El Protocol per a la Fase II dictat per la Conselleria d’Educació i Universitats estableix que, a partir de dimecres dia 27 de maig, els alumnes del 2n curs dels cicles d’FP, 2n de Batxillerat i 4t d’ESO que hagin patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, poden sol·licitar una TUTORIA D’ORIENTACIÓ O DE MATÈRIA.

El centre organitzarà l’horari d’aquestes tutories individuals i comunicarà al professorat i als alumnes el dia i l’hora en què es duran a terme. Les tutories es faran preferentment de forma individual i, tant els alumnes com el professorat, han de portar equips de protecció individual (guants i masqueretes) i fer ús de gel hidroalcohòlic.

Podeu sol·licitar aquestes tutories, indicant el motiu pel qual es demana, omplint el següent formulari.