Informació sobre les matèries optatives LOMLOE pel curs 22-23

Amb la entrada en vigor de la nova llei d’educació (LOMLOE), d’aplicació el curs 22-23 a 1r i 3r d’ESO, i 1r de Batxillerat, apareixen noves matèries o es modifiquen algunes de les matèries optatives ofertades pel nostre centre. Aquí podeu consultar quines són i veure una breu presentació de cadascuna d’elles. https://sites.google.com/iesarta.cat/informaci-matries-lomloe/p%C3%A0gina-principal

Llegeix més...