ATENCIÓ FUTURS ALUMNES DEL CICLE FORMATIU D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES

Els alumnes que presentin una sol·licitud d’admissió per a un dels cicles formatius d’activitats fisicopespotives (Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure o Grau Superior  d’Ensenyament i Animació Socioesportiva) han de presentar en el centre: – Un certificat mèdic oficial en el qual acrediti expressament que no pateixen cap tipus…

Llegeix més...

Informació sobre les matèries optatives LOMLOE pel curs 22-23

Amb la entrada en vigor de la nova llei d’educació (LOMLOE), d’aplicació el curs 22-23 a 1r i 3r d’ESO, i 1r de Batxillerat, apareixen noves matèries o es modifiquen algunes de les matèries optatives ofertades pel nostre centre. Aquí podeu consultar quines són i veure una breu presentació de cadascuna d’elles. https://sites.google.com/iesarta.cat/informaci-matries-lomloe/p%C3%A0gina-principal

Llegeix més...