Avís Legal

1 IDENTIFICACIÓ

C/ Pere Amorós, 4   CP 07570    

Artà  –  Illes Balears

info@iesarta.cat   971836334

CIF- S0768200H

Institut d’Ensenyament Secundari de Conselleria d’Educació i Formació Professional

Govern de les Illes Balears

Reial decret 2314/79 de 14 d’agost (BOE 241 de 8 d’octubre de 1979)

2 OBJECTE

Através de la web oferim als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació acadèmica del centre i els tràmits i serveis.

3. PRIVACITAT I  TRACTAMENT DE DADES

Les dades personals personals estan protegides i garantides segons la política de Privacitat