L’Institut d’ensenyament secundàri (IES) Llorenç Garcias i Font és una organització educativa de titularitat pública, que pertany a la Conselleria d’Educació del govern de les Illes Balears. No té cap ànim de lucre.

DADES IDENTIFICATIVES:

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LLORENÇ GARCIAS I FONT

C/ Per Amorós, 4 – 07570 Artà (Mallorca). Espanya.

CIF: S0768200H

email: iesllorencgarciasifont@educaib.eu.

L’Institut d’ensenyament secundàri (IES) Llorenç Garcias i Font permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per la Llicència oberta d’ús d’informació – Catalunya o per l’equivalent instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb les condicions i règim establert a l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

L’Institut d’ensenyament secundàri (IES) Llorenç Garcias i Font també es compromet a construir pàgines webs amb disseny responsiu, usables i accessibles per garantir l’accés a totes les persones que els consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals i també del dispositiu que utilitzin per connectar-s’hi.