Convocatòria d’ajudes estudis postobligatoris

BEQUES PER ESTUDIS POSTOBLIGATORIS CURS 2019-2020 Qui pot sol·licitar la beca: Els alumnes que, al curs 2019-2020, cursin els següents estudis: Primer i segon curs de Batxillerat Formació Professional de grau mitjà i grau superior Formació Professional Bàsica Termini: fins dia 1 d’octubre de 2019 Tràmit: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios.html  Convocatòria BOE http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/466805 

Llegeix més...

Admissió al Grau Superior d’activitats físico esportives des del Grau Mitjà pendents de pràctiques.

ATENCIÓ!! Els alumnes del Cicle Formatiu de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (AFD21) que estan pendents de les pràctiques NO PODEN PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ per accedir al Grau Superior (ni en el període ordinari ni fora de termini), ja que encara no hauran titulat. Aquests alumnes, una vegada tinguin les notes…

Llegeix més...