El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2019 i finalitza el 31 de juny de 2020.

Els alumnes d’educació secundària obligatòria i de batxillerat dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 11 de setembre de 2019 i les finalitzen el dia 19 de juny de 2020, amb un total de 176 dies lectius.

Els alumnes de formació professional bàsica i de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicien les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2019 i les finalitzen el dia 19 de juny de 2020.

dies no lectius

Els dies que anotam a continuació són no lectius (no hi ha classe)
12 d’octubre (Festa estatal)
1 de novembre (Festa estatal)
4 de novembre (Festa del centre)
6 de desembre (Festa estatal)
23 de desembre al 7 de gener: Vacances de Nadal (els dos dies inclosos)
17 de gener (Festa local)
28 de febrer (Festa escolar unificada)
1 de març (Festa Comunitat Autònoma)
2 de març (Festa del centre)
9 d’abril al 19 d’abril: Vacances de Pasqua (els dos dies inclosos)
1 de maig (Festa estatal)
4 de maig (Festa del centre)

PRIMERA AVALUACIÓ

  novembre: 1a Avaluació 2n Batxillerat
 novembre: Entrega notes 2n Batxillerat
 
 desembre: Avaluació FPB, ESO, 1r Batxillerat
 desembre: Entrega notes FPB, ESO, 1r Batxillerat

segona AVALUACIÓ

 març: 2a Avaluació 2n Batxillerat
 març: 2a Avaluació 2n PMAR i FPB
 març: 2a Avaluació 1r Batxillerat
 març: 2a Avaluació 4t PRAQ i 4t ESO
 març: 2a Avaluació 2n ESO
 març: 2a Avaluació 2n ESO
 març: 2a Avaluació 3r ESO
 març: Entrega notes3r  ESO
 març: 2a Avaluació 1r ESO
 març: 2a Avaluació 1r ESO
 

tercera AVALUACIÓ

 abril: 3a Avaluació 2n FPB
 abril: Entrega notes 2n FPB
 abril: Inici FCT 2n FPB
 
 maig: Avaluació 2n Batxillerat
 maig: Entrega notes 2n Batxillerat
 
 juny: 3a Avaluació
 juny: Avaluació extraordinària 2n Batxillerat
 de juny: Lliurament notes
Els alumnes menors d’edat solen recollir les notes amb els pares