EQUIP DIRECTIU

Caterina Sureda Mestre

Directora. Professora de Català

Vicent Marín Badenes

Secretari. Professor de Ciències Socials.

Ana Macho García-Plata

Cap d'estudis. Professora de Castellà

Nadal Ferriol Ferriol

Cap d'estudis adjunt (1r cicle). Professor d'Educació Física

Francesca Amorós García

Cap d'estudis adjunt (Batxillerat i Cicles Formatius). Professora d'Economia