Anglès

Biologia i Geologia

Economia

EDUCACIÓ FÍSICA

Dibuix

Filosofia

Física i Química

Geografia i Història

Gestió administrativa

Llengua Castellana

Llengua Catalana

Matemàtiques

Música

Orientació

Suport a l'àrea pràctica