Calendaris del procés d’inscripció i admissió


Procés d’inscripció, admissió i matrícula


Informació per alumnes que cursaran 1r d’ESO


Pla de contingència pel curs 2020-2021

Pla que inclou l’organització de l’inici de curs i la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per poder fer front a les possibles eventualitats que es puguin produir durant el curs 2020-2021 per causa de la pandèmia de COVID-19, aprovat pel claustre de professors el dia 22 de juliol de 2020 i pel Consell escolar el dia 28 de juliol de 2020. El podeu descarregar i consultar al següent enllaç.


Calendari escolar 2020-2021 (provisional)

resum_calendari_2020_21