Trobareu aquí tota la informació que hem publicat en relació a les mesures preses pel Govern Autonòmic amb motiu de la pandèmia de COVID-19, entre les quals les de suspendre les activitats lectives presencials, i com afecta a les activitats acadèmiques del nostre institut durant la resta del curs.

Enquesta a famílies sobre semipresencialitat

Amb l’objectiu d’ajudar a millorar l’atenció a l’alumnat, des FAPA Mallorca (Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes) volen fer una anàlisi sobre quina ha estat l’experiència dels pare…

Sol·licitud de tutoria d’orientació o de matèria Fase III

El Protocol per a la Fase III dictat per la Conselleria d’Educació i Universitats estableix que es duran a terme per qualsevol curs d’educació secundària obligatòria, batxillerat, i formació prof…

Informació Fase 2 i 3 desconfinament per famílies i alumnes

Reunions virtuals d’orientació acadèmica

Reunions per orientar a les famílies dels alumnes sobre el curs vinent. Les reunions es faran utilitzant l’eina GOOGLE MEET. Podeu entrar utilitzant un correu electrònic de google o simplement en…

Fulls resum de les assignatures modificats per causa del Covid-19

Per causa de la pandèmia de Covid-19 s’han modificat les programacions i criteris de qualificació i avaluació de cada assignatura i els fulls resum corresponents que s’entreguen als alumnes a princ…