1r ESO

OBLIGATÒRIES

 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Biologia i Geologia (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Matemàtiques (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Educació Plàstica i Visual (3h)
 • Música/Música (anglès) (3h)
 • Taller de Lectura (1h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)

2n ESO

OBLIGATÒRIES

 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Física i Química (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Tecnologia/Tecnologia (anglès) (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)

OPTATIVES

 • Alemany
 • Educació Plàstica II
 • Música II 

3r ESO

OBLIGATÒRIES

 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Física i Química (2h)
 • Biologia i Geologia (2h)
 • Tecnologia (3h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)
 • Matemàtiques (4h)

OPTATIVES

 • Alemany
 • Educació Plàstica II (català) (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Educació Plàstica II (anglès) (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Música II (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Iniciació a l’Activitat Emprenadora i Empresarial (IAEE)

4t ESO

OBLIGATORIES

 • Llengua Castellana (3,5h)
 • Llengua Catalana (3,5h)
 • Anglès (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)

TRONCALS

Ensenyaments Acadèmics:

 • Matemàtiques Acadèmiques (4h)

Triar DUES matèries (3h)

Ensenyaments Aplicats:

 • Matemàtiques Aplicades (4h)

Triar DUES matèries (3h)

ESPECÍFIQUES

Escollir-ne UNA (3h)

 • Alemany
 • Cultura Científica
 • Cultura Clàssica
 • Educació Plàstica Visual i Audiovisual
 • Filosofia
 • Música
 • Tecnologia de la Informació i Comunicació