El GESTIB és una eina adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

Podeu accedir a ella a través de l’adreça URL https://www3.caib.es/xestib/ o instal·lant l’app al vostre móbil.

Requisit d’accés: S’ha de disposar d’un usuari i una contrasenya.

(Podeu trobar en el següent tutorial sobre el XESTIB i on resoldre alguns dels dubtes freqüents)