L’alumnat dels Cicles Formatius amb matrícula administrativa efectuada via GESTIB haurà d’abonar en metàl·lic el pagament de la matrícula i del material tècnic del curs al centre, amb sol·licitud de cita prèvia, els dies 1 al 7 de setembre.

Preus dels pagaments de la matrícula:

  • FPB (formació professional bàsica): 44,20 €
  • CF GM (cicle formatiu de grau mitjà)- AFD21:  54,20 €
  • CF GS (cicle formatiu de grau superior)- AFD31:  92,20 €.

Material tècnic: al mateix temps l’alumnat d’ AFD21 i AFD31 (també anomenat TAFAD, Tècnic en Animació Física i Esportiva) en el moment del pagament de la matrícula haurà d’afegir i abonar la quantitat sol·licitada per les despeses del material del curs, veure les instruccions de les circulars. El document cal imprimir-ho i emplenar-ho per sol·licitar tallatge de la roba tècnica.