Admissió al Grau Superior d’activitats físico esportives des del Grau Mitjà pendents de pràctiques.

ATENCIÓ!! Els alumnes del Cicle Formatiu de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (AFD21) que estan pendents de les pràctiques NO PODEN PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ per accedir al Grau Superior (ni en el període ordinari ni fora de termini), ja que encara no hauran titulat. Aquests alumnes, una vegada tinguin les notes…

Llegeix més...