les eleccions sindicals són Dia 4 de desembre de 2018 es celebraran eleccions sindicals a tots els centres educatius de les Illes Balears. Les votacions tendran lloc entre les 13:00h i les 18:00h, pel que queden suspeses les activitats lectives i el treball dels funcionaris docents entre aquestes hores.

Els serveis de transport escolar s'adaptaran a aquest horari.

Podeu trobar més informació sobre les eleccions a la web de la Conselleria d'Educació.