Pagament de la taxa d’expedició del títol de Batxillerat i Cicles Formatius.

A partir d’ara, el pagament de la taxa d’expedició dels títols de Batxillerat i Cicles Formatius s’ha de fer a través de la  pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Per això, us adjuntam unes instruccions en les quals s’explica pas per pas com fer-ho. 

INSTRUCCIONS

$1.      Anar a l’enllaç https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca

$2.      A “llistat d’organismes” seleccionar “Conselleria d’Educació i Universitat

$3.      Seleccionar “Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats ofocials